دانشکده هنر و معماری- اخبار و رویدادها
🔹نمایشگاه آثار مِعماریِ ورودیِ ۹۹ 🗓️تاریخ برگزاری: ۱۲ تا ۱۹ اسفند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/12/12 | 
🔷انجمن علمی مهندسی معماری با همراهی دانشجویان معماری ورودی ۹۹ برگزار میکند:

🔹نمایشگاه آثار مِعماریِ ورودیِ ۹۹

🗓تاریخ برگزاری: ۱۲ تا ۱۹ اسفند

📌محل برگزاری: دانشگاه خوارزمی واحد تهران- طبقه همکف ساختمان ادبیات

⚜️ khu_architecture

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده هنر و معماری:
http://khu.ac.ir/find-78.26633.71621.fa.html
برگشت به اصل مطلب