ارائه نهایی درس طراحی معماری۵، دانشجویان ورودی ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1403/4/20 | 
ارائه نهایی درس طراحی معماری۵، دانشجویان ورودی ۱۳۹۹
مدرس: سرکار خانم دکتر پرویزی


دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارائه نهایی درس بیان معماری و مقدمات معماری۲

 | تاریخ ارسال: 1403/4/20 | 
ارائه نهایی درس بیان معماری و مقدمات معماری۲، دانشجویان ورودی ۱۴۰۲
مدرس: سرکار خانم دکتر صادقی


دفعات مشاهده: 134 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارائه نهایی درس طراحی معماری۳، دانشجویان ورودی ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1403/4/20 | 
ارائه نهایی درس طراحی معماری۳، دانشجویان ورودی ۱۴۰۰
مدرس: جناب آقای دکتر کشتکار


دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارائه نهایی درس طراحی معماری۱، دانشجویان ورودی ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1403/4/20 | 

ارائه نهایی درس طراحی معماری۱، دانشجویان ورودی ۱۴۰۱

مدرس: خانم دکتر شمس دولت آبادی


دفعات مشاهده: 140 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ارائه نهایی درس ترسیم مقدماتی، دانشجویان ورودی ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1403/4/18 | 
ارائه نهایی درس ترسیم مقدماتی، دانشجویان ورودی ۱۴۰۲
مدرس: دکتر میرقاسمی

دفعات مشاهده: 169 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر