ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
زهرا السادات اردستانی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
2
امیر بهرامی پناه
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
3
الهام پرویزی
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
4
افسانه کامران
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
5
ندا مذهب جعفری
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
6
آقای طراح یکتاوب
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری