ورود به پنل کاربری
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ ( OLD SITE )
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری

پیرو مصوبه هیات امنای دانشگاه مبنی بر تصویب دانشکده هنر و معماری در سال 1394، دانشکده هنر و معماری دانشگاه خوارزمی، در سال 1395، با راه‌اندازی دو رشته معماری و شهرسازی تأسیس شد. مطابق مصوبه هیات امنای دانشگاه، همچنین راه‌اندازی رشته‌های گرافیک، نقاشی، مرمت، طراحی صنعتی و پژوهش هنر در این دانشکده تصویب شده و با توجه به برنامه راهبردی دانشکده انجام خواهد شد.


پیام ریاست محترم دانشگاه در مراسم یکصدمین سال تأسیس دانشگاه خوارزمی
 
دانشگاه خوارزمی در صد سال گذشته با تربیت دبیران فرهیخته و استادان و دانشمندان برجسته، دانش و فرزانگی را در دورترین نقاط کشور عزیزمان گسترش داده است و همچنین استادان نمونه کشوری، پژوهشگران برتر ملی و دانشجویان نمونه کشوری را به جامعه عزیزمان تقدیم نموده است.، امروز در طلیعۀ سدۀ دوم حیات خویش، درقامت دانشگاهی آموزشی، پژوهشی، فناور و نیز دانشگاهی کارآفرین آماده است هم چون گذشتۀ پرافتخار خویش، هم پای دولت و ملّت برای سرافرازی و تعالی ایران اسلامی تمام ظرفیت ها و توانایی های خود را به میدان آورد.  
   
دکتر عزیزاله حبیبی
رئیس دانشگاه خوارزمی