خبرها و رویدادها
کارشناسی معماری
آشنایی با رشته معماری
سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹
طرح ۳: موزه هنر
یکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۹
برنامه درسی رشته معماری
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
طرح ۱ معماری؛ طراحی سرای محله
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
آرشیو
کارشناسی شهرسازی
زبان تخصصی شهرسازی
جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰
تاب آوری؛ طراحی شهری و بیماری همه گیر
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
نمونه پروژه شماره ۱ نمونه پروژه شماره ۲  
شناخت و تحلیل فضای شهری
پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
مهندسی شهرسازی
سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
آرشیو
کارشناسی چندرسانه‌ای
طرح دروس رشته چند رسانه ای
شنبه ۱۶ مرداد ۱۴۰۰
برنامه درسی رشته چند رسانه‌ای
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
معرفی رشته چندرسانه ای
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
آرشیو
اطلاعیه
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
۱ خرداد
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
۱ خرداد
برگزاری نهمین همایش بین المللی علوم شناختی در دانشگاه خوارزمی
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
نهمین همایش بین المللی علوم شناختی۲۸ و۲۹و ۳۰ اردیبهشت ماه با مشارکت موسسه آموزش عالی علوم شناختی و دانشگاه خوارزمی در تالار ۱۷ شهریور  دانشگاه خوارزمی برگزار شد.  
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
۱ خرداد
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
۱ خرداد
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
۱ خرداد
پیام تسلیت - دکتر قنواتی
یکشنبه ۱ خرداد ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
مراکز آموزش عالی استان البرز
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۳۱ اردیبهشت
پنجشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۹ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
سلسله نشست‌های بررسی قراردادها
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
Modeling of Water Uptake by Plant Roots
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
بزرگداشت روز ارتباطات و روابط عمومی 
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
سخنرانی آنلاین: نظریه موتیو ها چیست؟
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
نهمین همایش بین المللی علوم شناختی
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۸ اردیبهشت
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۷ اردیبهشت
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۷ اردیبهشت
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۷ اردیبهشت
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۷ اردیبهشت
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۷ اردیبهشت
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۷ اردیبهشت
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۷ اردیبهشت
24مین همایش انجمن زمین شناسی ایران
سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۶ اردیبهشت
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۶ اردیبهشت
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
۲۶ اردیبهشت
بوتکمپ کارآفرینی فرصت
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به همراه دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی برگزار می کند
آرشیو
تقویم آموزشی
انتخاب واحد و شروع کلاس ها
انتخاب واحد: ۱۲ ـ ۹ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب واحد با تاخیر: ۱۳-۱۵ بهمن ۱۴۰۰
شروع کلاسها: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
حذف و اضافه
حذف و اضافه دو درس(ویژه کارشناسی): ۲ - ۱ اسفند ۱۴۰۰
حذف اضطراری (تکدرس) (ویژه کارشناسی): ۲۸ – ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱
پایان کلاس ها و امتحانات
پایان کلاسها: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
امتحانات: ۳۰ خرداد لغایت ۱۳ تیر ۱۴۰۱
آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله:
ارزشیابی و پیش ثبت نام
پیش ثبت نام نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۲۱ ـ ۲۰ آذر ۱۴۰۰ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
پیش ثبت نام نیمسال اول ۱۴۰۱: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۴ خرداد ۱۴۰۱ (صرفا برای دانشکده هایی که نیاز به پیش ثبت نام دارند)
ارزشیابی نیمسال اول ۱۴۰۰: ۲۰ آذر لغایت ۱ دی ۱۴۰۰
ارزشیابی نیمسال دوم ۱۴۰۰: ۳۱ اردیبهشت لغایت ۱۱ خرداد ۱۴۰۱