رئیس دانشکده رئیس دانشکده

 

 داود صارمی نائینی

    متولد سال ١٣٤٥ در شهرستان نائين از توابع استان اصفهان می باشم. تحصیلات دوره ابتدايي،راهنمائی و متوسطه را در شهر زادگاه خویش نائین گذرانده و سپس وارد دانشگاه تهران شده و مدرک ليسانس را از دانشگاه تهران دریافت نمودم و بعد از آن بلافاصله وارد دانشگاه تربیت مدرس شده و مدرک فوق ليسانس را از دانشگاه تربيت مدرس در سال 74 اخذ نموده وپس از چندین سال تدریس در دانشگاه  برای ادامه تحصیل به کشور فرانسه اعزام و مدرک دکترا ی خود را سال 86 از دانشگاه سوربون پاريس در کشور فرانسه دریافت نمودم.

 

تلفن مستقیم: 86072790-021

تلفن داخلی: -

پست الکترونیک: dsaremi@yahoo.com

نشانی: تهران، خیابان مفتح، دانشگاه خوارزمی، دانشکده هنر و معماری.