اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

 
زهرا السادات اردستانی

زهرا السادات اردستانی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: ardestani [AT] khu.ac.ir
الهام پرویزی

الهام پرویزی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: parvizi.e [AT] gmail.com
داود صارمی نائینی

داود صارمی نائینی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: dsaremi [AT] yahoo.com
ندا مذهب جعفری

ندا مذهب جعفری

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: n.mazhabjafari [AT] gmail.com
نمایش 4 نتیجه